Projektas ,,Žydų kultūros pėdsakais Jurbarke“

Jurbarkas – savitos, mūsų nepažintos, egzotiškos judėjų kultūros židinys. Deja, daugelis politinių veiksnių lėmė, jog žydų bendruomenės Jurbarke jau nėra. Tačiau išlikęs žydų architektūrinis paveldas, istorinė atmintis ir suvokimas, jog tai mūsų krašto istorija, kurią kūrė čia gyvenę žmonės, skatina mus ją iš naujo pažinti ir išsaugoti.

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė projekto paraišką Lietuvos kultūros tarybai ir gavo finansavimą įamžinti ir atskleisti vietos identitetą ir žydų kultūros Jurbarke gyvavimo laikotarpį sukuriant internetinį puslapį – čia galima rasti aprašytus, audio įrašais ir žemėlapiais su nuorodomis papildytus pagrindinius Jurbarko žydų atmintį liudijančius istorinius objektus: Senąsias Jurbarko žydų kapines, Tel Avivo parką, Žydų progimnaziją, Kauno gatvę ir Jurbarko sinagogas.

Projektu „Žydų kultūros pėdsakais Jurbarke“ siekiame Jums atverti pažinimo langą į plačia žydų kultūrą Jurbarke. Keliaukime ir atraskime!

Žydų istorija

Žydai Jurbarke minimi jau XV-ajame amžiuje, o 1642 m. rugsėjo 4 d. Jurbarko žydai gauna Lenkijos karaliaus ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos bei LDK raštininko Kristupo Zavišos pasirašytą privilegiją laisvai pirkti namus bei sklypus ir naudotis visomis piliečių teisėmis Jurbarko mieste.